جدید
Power Pack A (Mini) - TWIN ENGINE(تک موتوره)
(2) Motors - Emaxx MT1806 (2) ESCs - BL Heli 12 amp (XT-30 Connectors) (4) Servos - ES9051 5 ..
power pack b(تک موتوره)
(1) Motor-EMAX MT2213-935KV (1) ESC - BL-Heli 20 amp (XT60 connector) (4) Servos - 9 gram (..
power pack c(تک موتوره)
(1) Motor - Emaxx GT2215/09 (1) ESC - BL Heli 30 amp ESC (6) Servos - 9 Gram &..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)