بیب بیب برای افرادی که عاشق پرواز هستند ساخته و ایجاد شده

و اعتقاد ما بر این اصل استوار است که چگونگی ساخت و پرواز هوا پیما را به مردم نشان دهیم.این افراد که سرگرمی شان آرسی است  

آن ها مهندسین و رویا پردازانی هستند که همیشه شوق پرواز با هواپیمای جدید را دارند.

بیب بیب برای افراد قدیمی و حرفه ای و دوستان جدید ما که تازه وارد عرصه آرسی شدند همیشه پیشنهاد های جدید و تجربیات نوی شگفتی دارد برای مثال افراد حرفه ای فرصت شریک کردن اقراد مبتدی با تجربیات خود را دارند.

و ما به عنوان میزبان این بستر نظارتی... بر خروجی این محتوی RCنظارت داریم تا شیره ی مطلب مطلوب و به دور از حواشی باشد 

بیب بیب طوری توسعه پیدا کرده تا زنده و پویا باشد تا افتخار میزبانی هرروزه ی شما را داشته باشد

از این حرفای خسته کننده که بگذریم بیب بیب به اندازه ی کافی شوخیای باحال داره تا همهی افراد با هر گروه سنی رو جذب کنه و با اطلاعات عالی اون هارو حفظ کنه 

و در آخر آرزوی قلبی ما سرگرم کردن وبالا بردن دانش شما از این صنعت تقریبا ناشنا خته در ایرانه…

مهدی حادر باشلو(Content Developer)

محمد رضا مهدوی (Ecommerce manager)

محمد مهدی خدامرادی(director)