دسته بندی اموزشی
media
16.03.2018

چی کار می کنه؟ i-bus


ای-باس یا ایباس (شبیه s-bus در رادیو کنترل فوتوبا)  تکنولوژی جدید بکار رفته در رادیو کنترل های فلای اسکای و محصولات جدید این شرکت (مثل fs-i6)  پورت ...

اطلاعات بیشتر